Walking Meditation DAG 4 - Miljöers villkorslösa transformations möjlighet
  
Buch empfehlen    

Walking Meditation - Miljöers villkorslösa transformations möjlighet

Denna meditation använder du när som helst under dagen när du är i rörelse.

För bästa effekt, använd hörlurar.

Meditation 4: Miljöers villkorslösa transformations möjlighet

Upplev hur ditt autonoma uppfattningsystems kommunikation kan transformeras till ett extensiellt varande vad det gäller vår miljö och omgivning i en tidsrumsmeditation. Vi påverkas alla av vår omgivning och de sammanhang vi befinner oss i. Se hur din uppfattning kan förändras och hur dina miljöer och omgivning förändras med dig.

Du kan använda meditationen enskilt och du kan använda meditationserien 7 olika medvetenhetsnivåer i följd under en 7 dagar period. 

Meditation 1: Kroppens kommunikation

Meditation 2: Kroppens villkorslösa transformationsmöjlighet

Meditation 3: Miljöers kommunikation

Meditation 4: Miljöers villkorslösa transformations möjlighet

Meditation 5: Universums kommunikation

Meditation 6: Universums villkorslösa transformation kommunikation

Meditation 7: Vårt universala villkorslösa hjärta - Be your Universal Heart

Jörgen Tranberg är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och arbetar framför allt med kraniosakral osteopati. Han har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år.
Besök Jörgen Tranberg på:
www.jorgentranberg.com

Mehr zeigen