Vinden vänder
  
Buch empfehlen    

Kära läsare, Som barn bytte vi ofta poesialbum med varandra. En vers som där ständigt återkom var denna: Livet går härs och tvärs. Så går även denna vers. Och det gör livet alltid med säkerhet – går härs och tvärs. Därför skulle denna lilla ramsa kunna vara en sorts riktmärke för den här boken. Jag har här försökt skildra just livets kast mellan skratt och tårar – mörker och ljus, mellan urholkande ensamhet och plötslig kärlek. I bokform kommer dessa kast tvärare än när de i original publicerades med en veckas mellanrum i en tidning. Denna bok bör alltså inte läsas från pärm till pärm – som en sammanhängande roman – utan härs och tvärs – som livet självt. Ett tack till dig okände läsare – som gör att vi kan mötas mellan livets kast och tvära överraskningar. Vinden vänder – hur hårt den än blåser just nu. Vänder och mojnar, lugnar sig och solen bryter fram. Det är alltid mörkast strax innan det ljusnar … /Maria Scherer

Mehr zeigen