Tvistefrågor i svensk litteraturforskning
  
Buch empfehlen    

Vad menade Biskop Thomas med frihet? Vem var Skogekär Bergbo? Har Stiernhielm skrivit Bröllopz Beswärs Ihugkommelse? Vem var Kellgrens Hilma? Vad avser Tegnér med orden "vad tron blott ana kan"? Detta är några av de frågor som debatterats av svenska litteraturhistoriker genom årtionden. Olika tolkningar av centrala dikter som Den nya skapelsen, Prestvigningen, Endymion och Sandels har förts fram och vållat diskussion. Forskare har med skarpsinniga argument utpekat levande modeller bakom diktgestalter eller bestämt författarskapet till anonyma verk. I Tvistefrågor i svensk litteraturforskning går Magnus von Platen igenom några av de mest segslitna och betydelsefulla diskussionerna. Han redovisar ingående de olika uppfattningarna, granskar resonemangen och metoderna och gör egna ställningstaganden. Tvistefrågor i svensk litteraturforskning analyserar några av de väsentligaste verken i vår klassiska lyrik. Den bjuder inte bara på en översikt över vetenskapens ståndpunkt, utan även stimulerande läsning för alla som intresserar sig för litteratur.

Omslagsformgivare: Vidar Forsberg

Mehr zeigen