Skärvor av en sönderslagen spegel
  
Buch empfehlen    

Christine Falkenlands roman utspelar sig i ett stort hus fyllt av minnen, sorg, sjukdom och svek. I ett av rummen ligger en döende flicka, i ett annat bor en blind man. En kvinna rör sig mellan salarna och parken, och hennes berättelse är som en stilla sorgesång över ensamheten, inte utanför men bortom nåden.

Omslagsformgivare: Lotta Kühlhorn

Mehr zeigen