Midvinterblot över den tid som flytt
  
Buch empfehlen    

Min tillbakablick på de tjugo år som förflutit — och irrbloss in i den framtid som komma skall. Först publicerad av Albert Bonniers Förlag 2016.

Mehr zeigen