Inre förlåtelse handlar om att återknyta till glädjen och kärleken genom att släppa dig själv fri från lidande.
Meditationen skapar möjligheten att ge dig själv en av de vackraste gåvor som finns, att förlåta.
Du gör det helt för dig själv med hjälp av Berete Rubins starka guidning som tar dig djupt in i hjärtat. Därifrån kan du ta steget till att förlåta, som är en villkorslös handling i vilken du avsäger dig gottgörelse, hämnd och bitterhet.
Musik Rickard Åström
Mehr zeigen