Den gamles hemkomst
  
Buch empfehlen    

Valda dikter ur Johan Ludvig Runebergs produktion. Idé, arrangemang och uppläsning av Frej Lindqvist. Dikterna är hämtade ur Fänrik Ståls sägner och Idyll och epigram.

Omslagsformgivare: John Eyre

Mehr zeigen