Andning - en mikropaus i vardagen
  
Buch empfehlen    
Andning – en ”micropaus” i vardagen
Andetaget är det är det mest fantastisk verktyg som vi har.
Vi har det alltid med oss, vi använder det varje dag samt att vi kan välja hur vi använder det.
Denna gåva kan vi använda för att stilla oss i vardagen och landa för att lugna oss eller för at ge oss mer energi. D
enna guidning är fokuserad på att skapa tillfälle för dig att landa i dig själv, stilla dig och ge dig en kort återhämtning i vardagen.
Detta kan du göra närhelst du önskar och det kan ta så lång tid eller kort tid du önskar.
Guidningen innefattar olika övningar om hur du kan skapa dessa utrymmen i vardagen där du använder andningen som redskap
Vägledning av Anna Numell
Mehr zeigen